Andrei Năstase a declarat că morții îl vor vota pe Marian Lupu! Însă morții s-au răzgîndit și au decis că trebuie de susținut pe Maia Sandu

gt3tgre.jpg

Maia Sandu se bucură în continuare de tot mai multă susținere. Din cele 918 liste de sub­scrip­ție cu 24 938 de sem­nă­turi, colec­tate din 23 de uni­tăți administrativ-teritoriale de nive­lul doi, pre­zen­tate la CEC, 22 181 de sem­nă­turi au fost decla­rate vala­bile.

În pro­ce­sul veri­fi­că­rii s-a sta­bi­lit că jumate din cei care și-au pus semnătura pentru Maia Sandu sunt persoane decedate. Igor Grosu, con­du­că­to­rul gru­pu­lui de ini­ția­tivă a argu­mentat acest aspect prin fap­tul că oamenii au semnat, apoi au decedat. Iar cu acest fenomen chiar nu te poți lupta. Numai unul Dumnezeu decide cînd trebuie să părăsească oamenii pămîntul.

Mai mult ca atît, PAS a subliniat că nu contează dacă cei care au semnat sunt vii sau morți, pentru că într-o țară democratică, toți au dreptul la vot, indiferent de statutul pe care-l au.

„Dacă și morții au decis să nu-și dea semnătura pentru Lupu și să mă susțină pe mine, atunci e clar că toți s-au săturat de acest regim”, a punctat Maia Sandu.

Reclame